1. 1.
    çoğu giysilerde iliştirlmiş şekilde 3-4 sayfacıktan meydana gelen ve büyüteçsiz okunmayan etiketlerdir. banka kredi sözleşmesine benzerler ;

    iş bu giysiyi sırtına geçiren kişi o andan itibaren ........ tl lik yükümlülüğün altına girmiş bulunmaktadır. ihtilaf vukuunda istanbul mahkemeleri yetkilidir. sıcak suda yıkarsan oyarız, ütülersen koyarız gibi.

    giysiye iliştirilmiş mikro boyutta yazılı etiket
    1 ... teflon