1. 1.
    dini kullanarak diğer halkları yutan çöl bedevileri yüzünden düştüğümüz durum. yıllardır başta olan bedevi hayranlarının da payı bunda büyük.
    türk özüne dönmeli, dini camiye kapatmalı aksi halde bu dini toplumun her noktasına, yaşantısına sokma yüzünden kimliğimizi tamamen yitireceğiz. ama bu zor zira islam sadece insan ile yaratıcı arasındaki işlevi düzenlemekten ziyade insana topluma her anı dikte etme üzerine insan eli ile şekillendirilmiş bir siyasi mekanizma.
    3 ... crossd