1. 1.
    1452 - 1498 yıLLarı arasında yaşamış katoLik itaLyan ve dini reformist.. kiLise tarafından hizipçilik ve dinseL doktrinLere karşı geLmekLe suçLanıp asıLarak öLdürüLmüştür..
    ... tucimania