bugün

her şey i. ibrahim'e bir ziyafet masasında, babası giritli bir devşirme olan kazakzâde kâzım paşanın sofrayı şenlendirmek amacıyla söylediği "bütün giritliler yalancıdır ve ben bir giritliyim." sözünden sonra başlamıştır.
25 yıl sürmüştür. Her ne kadar savaşın kazananı Osmanlı olsa da, donanmasının güç kaybını somutlaştıran bir fetihtir. Tahmin edilebileceği üzere duraklama dönemine ait bir gelişmedir.
kuşatma 25 yıl sürmüştür daha da şaşırtıcı olanı son 2.5 yılda olanlardır.

görsel

--spoiler--
Kandiye Fetihnamesine göre Fazıl Ahmed Paşa'nın 2.5 yıllık kuşatmasında:

15 paşa ile 799 sancakbeyi, çorbacı ve çavuş, 26.000 Yeniçeri, 6.985 cebeci, 22.965 topçu, 29.965 lağımcı, 37.645 zeamet ashabı ve timarlı sipahi, 7.900 garip yiğit, 49.635 serdengeçti toplam 245.000 şehit verilmiş,

Ayrıca bu 2.5 yıllık kuşatmada 199.775 gülle atılıp, 1.313.000 kantar barut harcanıp 428.000'den fazla humbara e 139.000 havan taşı atılmıştır.
--spoiler--

yani çok büyük bir asker ve kaynak kaybı söz konusu.

kaynak: https://twitter.com/KasmB...tatus/1038319099300995072