1. 1.
    Çoğunlukla cins-i latif tarafından hiç kimseye derdini anlatamamak ve sözünü geçirememek kaygısıyla yine genelde cins-i öküze yönelik olarak yöneltilen ve duygu sömürüsü amacıyla da kullanıldığına rastlanmış halk deyişi.
    1 ... sargatanas