1. 1.
    birbirini nick altından yalayanlara söylenmek istenendir. gidin az ötede sevişin, olan var olmayan var.
    -1 ... kan tutan kasap