1. 1.
    Bir kimsenin davranış, tutum ve durumunu beğenmemek, yanlış bulmak, kötü yola gireceğini düşünmek.
    2 ... nevilevile