giderken her şeyi geride bırakmak başlığına bugün entry girilmemiş.