1. 1.
    uludağ sözlüğe zarar veren zatların baş çekeni
    düşünceleri ve klavyesi uygunluk taşımadığı gibi
    gezi ruhu taşıyan halis insanları zor duruma düşürüyor.
    sözlükte yeri olmadığını düşünüyorum.
    14 -3 ... kutsal cesi 2