1. 1.
    ticareti biliyor adamlar, mahalledeki bütün marketler kürtlerin elinde.
    ... entente cordiale