1. 1.
    https://m.youtube.com/watch?v=jCpRUulaSNg+
    (bkz: maejor ali)
    ... hardcase