1. 1.
    Atatürkü solcu sanar.
    3 ... trinitrotoluen