1. 1.
  kapitalizmde işçi; iş gününün bir bölümünde kendisi için, geri kalanında patronu için çalışır. işçinin yaşamını sürdürmesi için gerekli olan ürünü yaratan emeğe "gerekli emek" , bu amaçla, yani bu iş için harcanan emek zamanına ise "gerekli emek zamanı" denir. bu, ücret biçiminde ödenmektedir.

  fazla ürünün üretilmesine giden emek zamanı "artı emek zamanı" ve bu fazla ürünün üretilmesi için harcanan emek de "artı emek" adını alır. artı emeğin gerekli emeğe ya da artı zamanın gerekli emek zamanına oranı işçinin sömürülmesinin derecesini gösterir.

  artı emek kapitalizmden önce de vardı. köle sahipleri ve feodaller, sömürülen halkın fazladan çalışması sayesinde yaşıyorlardı ama kapitalizmde artı ürün, artı değere dönüşür, çünkü emek gücü, bir meta olur; artı değer yalnız kapitalistlerin gereksinmelerini karşılamaya değil, başka işçilerin de sömürülmesine yarar: o, sermayeye dönüşür.

  #emek
  #kapitalizm
  #işçi
  #sömürü
  1 -1 ... landsknecht
 2. 2.
  ben liebknecht diyorom.
  1 ... batirel school of economics