1. 1.
    Artık söylenemeyen sözdür. Soğan uçuyor yav.

    Artık ekmek arası ekmek denir.
    5 ... golgebeyi