1. 1.
    Şüpesiz ki bizler ad kavmi olabiliriz.

    Selâm ve dûa ile.
    ... ebu tahir erecto