Advertisement

 1. 1.
  tdkp geleneğinin 90lı yıllardaki yasal yayın organı. yargısız infazların akıl almaz boyutlara ulaştığı, hizbullah-pkk çatışmasının müthiş ivme kazandığı 1991-92 dönemecinde bölgedeki pek çok olayın açığa çıkmasını sağlamış, kürt sorunuyla ilgili doğu perinçek'in 2000 e doğru'suyla beraber oldukça cesur haberler yapmıştır. tdkp'nin legalleşmesiyle beraber giderek evrensel'e evrilmiştir.
  3 ... anne ben gruppie oldum
 2. 2.
  Yeniden Milli Mücadele Hareketi'nin ilim, Kültür ve Sanat ayağını Pınar Dergisi ile birlikte üstenme misyonu ile 1 Temmuz 1975 senesinde yayınlanmaya başlamış olan üç aylık araştırma, inceleme dergisidir.

  Genel olarak, felsefe, insan bilgisinin kaynağı, ilmi sağ tezi gibi milli kültürün temel öğelerini sistemleştirmek ve milli kültür üzerinde cereyan eden zararlı tesirleri bertaraf etmek amacı ile çalışan bir kadro dergisidir. Bu derginin ilk sayısında, "'Gerçeğin Bilgisi'nin, milletimizin ve insanlığın problemlerini doğru olarak çözmekte başvurulacak tek yol olduğunu ve ancak bu yolla, milli kültürümüz üzerinde süfli tesirleri büyüyerek devam eden gayrı milli bakış açısını, modalaşan zararlı ve zavallı hayalleri yıkabileceğimizi, bilinen bir gerçeği tekrar etmek sayılsa bile, söylemeden geçemeyeceğiz." şeklinde ifade edilmiştir.

  Bu amaçla, Türkiye'nin entelektüel birikiminin her türlü görüş ayrılıklarına rağmen bir araya gelmesi ve bu birliğin Milli düşünce sistemi için bir ilerletici güç haline geleceğini varsaymaktadır. Derginin aynı sayısında "Hemen belirtelim ki, Türk aydınları arasında mevcut görüş farkları, aşılmaz bir engel değil; karşılıklı tolerans ve entelektüel kapasitesinin milli hedeflerimize yönelmesi ölçüsünde, ilmi çalışmaları zenginleştiren ve güçlendiren, bir 'ilerletici güç' haline gelecektir." şeklinde ifade edilmektedir.

  Bugünün şartlarında, ictimai problemlerin çözümü için, entelektüel bir bakış açısı ile Türk-islam kültürünün ilmi derinliklerine inmenin, bu kültürü oluşturan parametreleri sistematik biçimde inceleyerek sorunlara alemşümul yanıtlar verebilen bir aksiyon kılavuzu oluşturmanın gerekliliğini vurgulamıştır. *
  ... ece kscg