1. 1.
    Aleviler genelde olur. Ne kadar Alevi arkadaş tanidiysam hep alınları genişti. Bilmem istisna da olabilir.
    ... kale3112