1. 1.
    Bence kimse genetiğinden dolayı yargılanmamalı eğer bir suçun genetikten dolayı işlendiği kesinse o genetik faktör ortadan kaldırılmalıdır, hapse atmak ceza vermek çözüm olamaz ve gelecek nesillere taşınması riski göze alınamaz. Bu çok zalimce gelebilir ama insanlığın yararına olan budur.
    ... id est