1. 1.
    Anadolu'yu işgal eden yunan ordusunun başkumandanıdır.
    ... sacma sapan konusan adam