1. .
    bir insana, bir olaya, bir şeye kızıp acımasızça yapılan genellemelerdir.
    ... tarnally