1. .
    sözlü ve yazılı iletişimin geliştirilmesini ve meslek hayatında nasıl uygulandığını konu alan bir derstir.
    ... burke