1. 1.
    Einsteinin meşhur e=mc2 sidir. Bu denklem, maddenin ve enerjinin birbirine eşdeğer olduğunu belirtir.
    2 -1 ... daimonisay