1. .
  Çağımız devrimcilerin Amerikan emperyalizmini adım adım kovaladığı çağdır.Çağımız,gençliğin Çekoslovakya'da ve diğer revizyonist ülkelerde karşı devrimci olduğu çağdır.Çağımız bizim yaştakilerin Vietnam'da,Dominik'te,Meksika'da Amerikan emperyalizine karşı dövüşerek öldüğü bir çağdır.

  Az gelişmiş dünya halkları emperyalizme karşı bir savaş verirken gençlik bunun dışında kalamaz.Biz daima ezilenden yana çıkmak zorundayız.Eğer bizim kavgamız anti-emperyalist kavganın paralelinde yürümezse, ayaklarımız havada kalır.

  Yalnız,gençlik bu paralelde savaşırken politik partilerden bağımsız olmak zorundadır.

  Geçmişteki örnekler bağımlılığın zararlarını göstermiştir.Bu hataları bir kere daha tekrar etmenin hiçbir anlamı yoktur.Gençlik yalnızca devrime karşı sorumludur,politik partilere değil.Zaman olur ki, bütün politik partiler karşı devrimci olabilirler.Bugün Türkiye'de olduğu gibi.Bu nedenlerden ötürü gençliğin görevi anti-emperyalist kavgaya katılmak, fakat bağımsız olmaktır.

  Bugün bu zorlu kavgada tek umut olması gereken devrimci gençlik bölünmüştür.Bunda şüphesiz ki,oportünist kişilerin rolü büyüktür.Dürüst,yiğit,devrimci kardeşlerimizden bir kısmı,sekterlikleri yüzünden oportünistlerin etkisi altına girmiştir.Bu giriş onları giderek karşı devrimcilerin safına düşürmüştür.O kadar ki Amerikan erlerini denize atmak isteyenlere engel olmak için barikat kurmaya kadar götürmüştür.Bu gidiş onları aktif direnmenin başlagığı yerde pasif direnmeye itmiştir.Cağaloğlu'nda görüldüğü gibi.Bu oportünist kişiler hiçbir şey yapamadıkları zaman faşizm gelir fobisini ortaya atarak devrimci gençliği eylemden çekmeyi denemişlerdir.Bu fobi,kısmen başarı sağlamış ve devrimci eyleme büyük darbe vurmuştur.

  Bu iddiayı dikkatle incelemek gerekir.Sosyalist örgütün %3 oy aldığı bir ortamda faşizme gitmek için hiç bir sebep bulunmazken bunu söyleyenler Hürriyet Meydanı'nda ve Kızılay'da hiçbir şey halledilemez diyenlerle aynı düşünceye sahiptirler.Fakat bütün bunları olağan karşılamak gerekir.Çünkü,küçük burjuva sosyalistlerinden daha fazlası beklenemez.Onlar elbette ki rahat mücadeleyi tercih edeceklerdir.Bizim bu gibilere söyleyeceğimiz tek şey şudur:

  ''Düşmesin bizimle yola
  Evinde ağlayanların gözyaşlarını
  Boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar.''

  Devrimci gençlik Amerikan emperyalizmine ve oportünizmine karşı duran gençliktir.Onun görevi,sayısının azlığına,düşmanın çokluğuna bakmadan Amerikan emperyalizmine karşı sonuna kadar dövüşmektir.O en iyi biçimde karar veren ve uygulayandır.O boş gecelerini değil,boylu boyunca ömrünü bu kavgaya verendir.

  Yaşasın bağımsızlık savaşı veren dünya halkları.
  Yaşasın tam bağımsız Türkiye.
  (bkz: Deniz Gezmiş)

  Türk Solu-19 Kasım 1968 Sayı:53 sayfa:13
  1 -1 ... natural-born-killer