1. 1.
  memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler...
  7 -2 ... the blind watchmaker
 2. 1.
  Atatürk'ün ileri görüşlü olduğunun bir başka kanıtı.
  8 -1 ... turk frankenstein
 3. 2.
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde yaşamakta olup ülkemizle soy ve kütük bağlılığı bulunan, Türk ırkı ve Türkiye'de yaşayan diğer ırkların tarihsel olarak derin bir geçmişi olması hasebiyle Selçuklu Devletinin Nizamiye Medreselerinden hatta daha öncesinden itibaren günümüze doğru aldığı eğitimler ve yetiştirilme tarzlarıyla çok farklı renkler, dönemden döneme farklılıklar oluşturmuş olan ülkemizin genç nüfusuna Türkiye gençliği denir.

  Ülkemizin gençliği üzerinde hali hazırda her dönemde hararetli tartışmalar süre gelmiş olup her zaman siyasi bir olgu olarak da gençlik ve onun yetiştirilme tarzı bir tartışma argümanı olmuştur. Zira gençlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de vurguladığı gibi öğretmenlerin yani yetiştiricilerin eseri, bu eser de Türk istiklâlinin, Türk cumhuriyetinin, ilelebet koruyucusudur. Bu sebeplerle gençlik gelecek, gelecekse bugündür.

  Ülke gençliği üzerindeki tartışmaların süre geliş şeklini yıllardır duyulan Köy Enstitülerinin kaldırılması veya kimi siyasi mercilerin “dindar gençlik yetiştirme” sloganı veya 2016 Mayıs ayında Almanya'da düzenlenen bir konferansa katılan emekli Genelkurmay Başkanı Org. ilker Başbuğ'un, dinleyiciler arasındaki bir kadının “ Şimdi ordu mu var paşam? ” şeklindeki hali hazırdaki Türk gençliğinden oluşan orduya yönelttiği eleştirisi üzerine ilker Başbuğ'un verdiği "Hem de öyle bir ordu var ki o ordu 400 tane şehit verdi hanımefendi, siz neden bahsediyorsunuz?” şeklindeki tepkisi üzerinden anlayabilir veya tartabiliriz.

  Ancak ülkemiz üzerinde maalesef bariz bir olgu olarak gençliğin yetiştirilmesi konusundaki eksikliğin birçok farklı merci tarafından kabul edildiğini görmekteyiz. Cüneyt Çapa'nın yapmış olduğu sunumlarından birinde ekonomik sıralamada ilk 10 ülke arasına girmek isteyen ülkemizin gençliği hakkında belli araştırmalardan bahsedilmişti. Farklı ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarının kendi ülkelerini dahil ettikleri bu PISA testinde 65 ülkeden 15 yaşındaki çocuklar teste tabi tutuldu ve ne yazık ki 65 ülkenin katıldığı bu testlerde ülkemizin 15 yaş öğrencileri fen bilimlerinde 43. matematikte 44. okuma yeteneğinde 42. sırada kaldı. Zaten ülkemiz de ekonomik sıralamada 1980'den beri hiç 15'nciliğin üstüne çıkmadı ve hiç 21.sıranın da altına inmeden yerinde saydı. Yani ülkemiz için koyulan bazı hedefler hayal ürünü olmanın ötesine geçememekte ve geçebilecek gibi görünmemekte. Bilindiği gibi çok sık şekilde eğitim sisteminde de şekilci değişikliklere gidilip esas sorunun üstesinden gelinebilir mi diye düşünülmeye çalışıldı ancak kendi 14 yıllık eğitim hayatımda defalarca kez yaşadığım LGS/OKS/SBS/YGS/LYS/ÖSS gibi alfabeden 3 harf seçilerek yeni bir sistemmiş gibi aynı şeylerin sunulması hiçbir işe yaramadı ve hiçbiri bir öncekini aratmadı(!). Kendi başımdan geçen bir olayla da konuyu özetleyecek olursam eğer üniversite hayatımın ilk senesinde Yabancı Diller Fakültesinde katıldığım speaking club etkinliklerinden birinde ABD uyruklu bir hocamızın Türkiye'de eğitimi bir cümleyle nasıl özetlersin sorusuna vermiş olduğum “13 yıllık eğitimimde ilk 12 yıl boyunca müzik öğretmenim oldu ama gitar çalmayı isteyip istemediğimi ve bu konuda yardımcı olabileceğini eğitimimin 13.senesinde eğitim/öğretim görevlisi gömleğini üstüne giymemiş olan benim gibi öğrenci bir arkadaşım sordu.” demiştim.

  Kısacası ben ülkemizde gençliğin esas sorunlarını gençlikte değil onun yetiştirilme tarzında görmekte bir ağaç kuruduğunda bunun sorumlusunun ağaç değil yetiştiren olduğunu düşünmekte ve bununla beraber gençliğin bu makus talihini de bazı ümit veren, mesleğini severek yapan eğitimciler ve o eğitimcileri örnek alan yeni kuşak eğitimcilerle, aynı zamanda da vizyonu geniş yöneticilerin yardımı ile belki bugün olmasa da bir gün yeneceğini, yendikten sonra da gösterilen hedefe durmadan yürüyeceğine diliyle değil aklı ve vicdanı ile de ant içeceğine inanıyorum. Ümitlerimi yarınlara saklıyorum.
  ... sen nerden bilcen
 4. 3.
  Üstad Necip Fazıl'ın ki makbuldür.
  3 -8 ... professional slither
 5. 4.
  https://www.youtube.com/watch?v=AdCs7ZQA3Cw+
  ... gold tab gibson
 6. 5.
  Korkuyorlar. Sorgulayan ve ampul ışığında gitmeyen nesilden korkuyorlar. Yobazlaştırıp Türk kimliğimizden sıyrılmamızı istiyorlar. Kıskanıyorlar. Başbuğ Atatürk'ü kıskanıyor onun yerine kendileri geçmek istiyorlar ama unutuyorlar tarih diktatörleri figüran olarak yazar başrol her zaman kahramanlarındır. Işığımızı kaybetmeyeceğiz ATATÜRK'Ü SiLDiRMEYECEĞiZ !
  4 ... biradettanrica
 7. 6.
  atatürk'ün gençliğe hitabesi

  ey türk gençliği!

  birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  mustafa kemal atatürk
  20 ekim 1927

  gerçekten anlayana kadar okuyun..bilmeniz gereken her şey burada yazıyor.. yapmanız gerekenlerde...
  14 -1 ... roott
 8. 7.
  89 yıl önce bu günü okuyup gençlere "genç diyince 20-30 yaş gelmesin aklına tüm türk halkına" vasiyet etmiş ama nerde bu vasiyeti yerine getirecek yatanperver gençler.

  hepsi itlik peşinde
  4 ... faso aga
 9. 8.
  Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

  Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!  Kemal Atatürk
  20 Ekim 1927
  6 ... alsanacevap
 10. 9.
  Sanki bugüne gelip görerek yazılmış bir hitabedir. Her satırı ders niteliğindedir müthiş bir öngörü ve yol göstermektir.
  3 -1 ... mecburi istikamet