1. 1.
    Scout için gönderdik deriz kargaşa çıkmasın.
    -1 ... endless pain