1. .
    "toplum içine giren bir kimsenin kendi kullanacağı eşyasının değerli olup olmaması başkalarını ilgilendirmez."anlamında kullanılan bir söz.
    ... expert16
  2. .
    "gelinler bencil olur" anlamına da gelen bir söz.
    ... trablus