1. 1.
    bu tostçuların evlendirme dairelerinin yanında oldukları rivayet ediliyorsa da her yerde maramaris büfe görülüyor.
    2 ... monk of monkmountain