1. 1.
    yeryüzünün acı gerçeğidir.

    selam ve ruble yol ile.
    1 -1 ... erectov