1. 1.
  "yaralı bilinç" başlığı ile türkçe'ye çevrilen bir daryush shayegan eserinin alt başlığı. hayatımda duyduğum en yaratıcı başlıktır. kitaptan yapabildiğim harika bir alıntı içerikle ilgili tümel bir fikre ulaştırabilir kanısındayım:

  "Yıllarca ülkesinden uzak kalmış genç bir adam, iran'a geri döndü­ğünde Tahran havaalanından çıkınca evine gitmek için bir taksiye bi­ner. Yarı yolda şoföre, ilk tütüncüde durmasını söyler. "Tütüncüde ne yapacaksınız beyim?" diye sorar şoför.

  "Ne mi yapacağım? Sigara alacağım."

  "Sigara mı? Sigarayı camide satıyorlar."

  "Camide mi? Yahu cami Allah'ın evidir, oraya ibadet etmeye gidilmez mi?"

  "Yanlış beyim! ibadet etmek için üniversiteye gidilir."

  "Peki o zaman öğrenim nerede yapılıyor?"

  "Öğrenim hapiste yapılıyor, beyim."

  "Hapis hırsızların yeri değil mi?"

  "Yine yanlış beyim! Hırsızlar hükümete atanıyor."

  Tuzaklarla dolu bu anekdotta bütün işlevler yer değiştirmiştir. Din ticarileşmiş ve yavan bir yararlılık kazanmışken, üniversite siyasal­-dinsel bir sirk toplaşmasına dönüşür, hapishane bir öğrenim yeri, hü­kümet ise bir sabıkalı yuvası haline gelir. Hiçbir şeyin yerinde olmadı­ğını söylemek bile hafif kalmaktadır. Bir yanda nesneleri biçimsizleşti­rirken, öte yanda düşünceleri bozan, diğer bir yanda da paranoyak dav­ranışları koşullandıran kopma, belirtisiz olmakla kalmamakta, gerçek­liğin tüm cephelerini içine alan bütünsel bir sistem payesi de edinmek­tedir. Tüm varlık örgütlenmesinin bizzat çatısı haline gelmektedir ki bu da dev bir yanlış anlama, hatta derin bir çarpıklık üzerinde durmak­tadır. Bu çarpıklık hoşgörü eşiğini aştığında göze çarpmakta, şeffaflaş­maktadır; o andan itibaren cırtlak hakikatine ne bir tıkaç vurulabilir, ne de susturulabilir. Bunun geri tepmesi o kadar geniş boyutlardadır ki in­sanların çoğu hiç değilse gözleri görenler sahtekarlığı görmekte, aniden kralın çıplak olduğunu farketmektedir; en kurnazlar ise bütün fırsatlardan yararlanmaktadırlar."
  3 ... dionysos tragedia