1. 1.
  her ülkenin öz kültürüne ait bazı ögeleri vardır. ev yapısı da bunlardan biridir. yabancı filmlerde görürüz, kapı açılır ve kişi kendini direk evin salonunda bulur. oysaki türk kültüründeki evlerde bu böyle değildir. ailevi ve dini normlar gereği gelen kişi direk salona giremez. öncelikle bir avlu, yahut bir lobi -ya da adına ne derseniz- çıkar karşınıza. bir destur edersiniz. sonrasında misafir karşılamaya hazır, toparlanmış bir aile ile karşılaşırsınız.
  1 ... wildr0se
 2. 2.
  at ahırda, avrat mutfakta, silah sandıktadır.
  5 ... david addison
 3. 3.
  banyoda bir sepet sabun bulundurulur. *
  2 ... aufwiedersehen
 4. 4.
  baba evin reisi gibi görünür ama son karar annenin onayından geçer.
  3 ... akhyls
 5. 5.
  balkonda çamaşır leğenleri, soğan, patates, tahtadan bir dolap gibi sizi balkon keyfinden alıkoyan ''şeyler'' bulunur. evin bir köşesinde ***kullanılmış ama yeniden kullanılacak olan poşetler bulunur.
  1 ... ramazan pidesi
 6. 6.
  türk evi nin belli başlı bölümleri:

  a. türk evi yekpare tek parça bir hacimdir. bu yapının içinde gözler* * bulunur.

  b. gerçi bu konuda türkçe de ayrıca ele aldığımız oda kelimesi de vardır. fakat burada kastedilen oda'lar mahalle odası misafir odası biçiminde yer alır. özellikle misafir odası olarak ifade edilen yapılar köylerde tek gözden oluşan ve tanrı misafirlerinin kalması için inşa edilmiş olan yapılardır.

  c.türk evinin tek parça olmasına mukabil gündelik hayat evin kapısı önündeki yerde geçer.gündelik hayatın geçtiği bu mekana hayat denir. hayat türk evinin en önemli tamamlayıcı unsurlarından biridir.

  d.türk evi insan boyu ile doğrudan orantılıdır; genelde insanın rahatlıkla hareket edebileceği bir yükseklik gösterir: yani türk evi en ziyade 2,5-3 metre yüksekliğindedir. bu sebeple daha yüksek yerler han-evi yani haney-hanay olarak adlandırılır.

  e. türk evinde hanların beğlerin evleri kesinlikle sade insanlarınkinden yüksekte olurdu.

  f.türk evinde, evin hemen hemen bütün eşyasının konduğu yerin adı yüklüktür.

  g türk evlerinde tuvaletler genelde evin dışında bulunurdu.

  tüm özellikler hala anadolu da bazı köylerde mevcuttur. ** *
  1 ... mashadov
 7. 7.
  içinde at koşturacak kadar büyük ve her daim soğuk olan, genelde kullanım dışı salon ile çocuklara verilmek üzere tasarlananan en küçük, en boktan oda bu yapının vazgeçilmezleridir.
  1 ... sifresini unutan da vinci
 8. 8.
  2+3 3+1 5+5 gibi ifadelerle anlatılan sonucu bulunamayan problemdir.
  ... bisusbea
 9. 9.
  bana bir toplumun mimarisini söyle sana o toplumun ne olduğunu söyleyeyim. evet bu durum böyledir. bir yapı ile ilgili ister yapısal olsun ister işlevsel olsun eğer elinizde yeterli envanter var ise o yapının çevre ve toplumla olan ilişkisini analiz edebilirsiniz. bugün baktığımızda türk mimarisinde ki hiyerarşi en genelden başlayarak içinde bulunduğumuz sosyal statü, din, ekonomik ve çevresel faktörlerden etkilenmiştir. bilhassa mahremiyetin önemli olduğu toplumumuzda misafire verilen önemle birlikte türk mimarisi dünyadaki birçok mimariden farklı bir evrim geçirmiştir. ve bugün geleneksel mimari diye tanımladığımız mimari sınıfa dahil olmuştur. ve bugün bu yapılar genellikle, yönetmeliğin de verdiği kararla sit alanlarına döndürülmüştür.
  ... her seye gotuyle gulen adam
 10. 10.
  http://tr.wikipedia.org/w...u_yap%C4%B1_gelene%C4%9Fi
  ... reddiplomat