1. 1.
    özellikle güzel coğrafyamızda, anadolu'muzda birbirleriyle uyum içinde çatışan kültür topluluğu.

    anadolu geleneklerini yaşamaya, yaşatmaya devam etse de gün eskiden beri geleceği çağırmaktan vazgeçmiyor.
    ... aeneskral