1. 1.
    geçmişine bağlı,(lakin bu bağlılık olumlu olumsuz yönde olabilir) örf, adet ve ananevi değerlere sıkı sıkıya bağlı yeniliğe kapalı insan.
    ... berkedede