1. 1.
  doç dr osman özsoy'un hazırladığı, yeni şafak gazetesi aracılığıyla dağıtılmış, geleceğe dair meslek endişeleri taşıyan gençlere ışık tutabilme adına yayımlanmış kitaptır. ilk sayfasında sakıp sabancı'nın gençlere dair önemli mesajları yer almaktadır.

  -alıntı-
  hızla gelişen teknoloji, dünyamızın çehresini de süratle değiştirmektedir. böylesine hızla değişen bir ortamda istikbal vaad eden mesleklerin tespiti önemlidir. bu tür bir çalışmanın ardından, bu meslekler arasında gençlerin hangi mesleklere yatkın olduklarının bilimsel testlerle tespit edilmelerinin ve ilgi alanlarına göre kanalize edilmelerinin gerekli olduğuna inanıyorum.
  -alıntı-

  -alıntı-
  geleceğin meslekleri bölümüne gelince, herşeyden evvel, mutlaka lisan bilen, bilgisayar kullanabilen, internetle tanışmış gençlere ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyorum.
  -alıntı-

  -alıntı-
  dünyada ve ülkemizde enerjinin önemi giderek artmakta olduğundan, enerji konusu başta olmak üzere genetik, turizm, işletme, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği konularının giderek öenm kazanacağını umuyorum.
  -alıntı-

  kitabı hazırlayan osman özsoy'; kitabı hazırlama amacının gelecekte prim yapacak meslek adlarını zikretmekten ziyade, geleceğin tablosunu ortaya koymanın daha doğru olacağını ifade etmektedir.
  ... aura