1. 1.
    günümüzde hükümetin vatansever dediği kişilerdir.
    ... this