1. 1.
    üzücü bir dünya gerçeği olan sorunsaldir...
    1 ... erectof