1. 1.
    kirkor ağababaoğlu'nun önderliğinde olan, çok az sayıdaki ermeni-protestan cemaate hizmet veren kilise.
    2 ... oneqeno