1. 665.
  bu gecenin şarkısı

  https://www.youtube.com/watch?v=bEwaiI-wYag+
  ... akopi
 2. 666.
  https://youtu.be/zqZkI-Caihc

  Senden mene yar olmaz
  4 ... siyahtankoyu
 3. 667.
  https://video.uludagsozluk.com/v/lindsey-stirling-127224/

  1 ... allweneedishope
 4. 668.
  https://youtu.be/v0Xej6Sz5nU
  1 ... lara croftt