1. 1.
    Bu saatler 3 buçuk 4 arası.
    2 -1 ... prates
  2. 2.
    Gerçekten de öyle bu saatler 4 gibi.
    2 ... prates