entry 429 galeri 19 video 1 ses iyilertrends
 1. 427.
  14- Yoksa onlar (senin Kur’an’ı kendiliğinden kurduğunu iddia ederek): “Onu kendisi uydurdu!” mu diyorlar? (Habibim!) Deki: “Öyleyse Allah’tan başka gücünüzün yetmiş olduğu kimseleri (her işte size yardımcı olduklarına inandığınız putlarınızı ve dara düştüğünüzde görüşlerine başvurduğunuz kahinlerinizi) çağırın da, (fesahat, belağat ve eşsiz dizim hususlarında) onun misli olabilecek uydurulmuş on süre (meydana) getirin. Eğer (Kur’anı benim uydurduğuma dair iddianızda) doğru kimseler olduysanız (bunu ispatlamanız gerekir)!

  14 (Ey Habibim ve ey Kur’anın karşı konulmaz mucizesini savunan Müslümanlar!) Eğer (onun benzeri bir kitap derlemek üzere çağırdığınız) o kimseler siz(in bu talebiniz)e icabet edemiyorlarsa, bilin ki; o (Kur’an-ı Kerim) ancak Allah’ın (ezeli ve ebedî olan eşsiz) ilmiyle indirilmiştir. (Zira Kur’an-ı Kerim’de bulunan aciz bırakıcı üslüba ve kimsenin bilemeyeceği gaybi meselelere Allah-u Te`alanın ilmi dışında hiçbir bilgi erişemez.) Zaten O’ndan başka hiçbir ilah yok tur (ki, O’nun bildiklerini bilebilsin ve O’nun kudretinin eriştiği şeylere güç yetirebilsin)! Artık (Kur’an’ın hak oluşu ve şirk yolunuzun batıllığı hususunda bir şüpheniz kalmadığına göre) siz islam’a giren kimselersiniz değil mi?”

  Hud 13-14 ayetler.
  #36694384 :)
 2. 428.
  (Habibim!) Deki: “O kafir olmuş kimselere, o fetih günü imanları fayda vermeyecektir. Onlar (tevbe edip özür dilemeleri için) mühlet verilen kimseler de olmayacaklardır!”
  Ayet-i celilede geçen “Fetih günü” ile ne kastedildiği hakkın da üç görüş vardır; imam-ı Mücahid (Radıyallahu anh)dan nakledildiğine göre; bu, kıyâmet günüdür ki, o günkü imanın fayda vermeyeceği aşikardır. ibni Abbas (Radıyallahu anhüma)dan rivayete göreyse; burada Mekke fethi günü kastedilmiştir. Imamı Hasen (Radıyallahu anh)`dan rivayete göre ise; Bedir günü kastedilmektedir. Bu iki günde de imanı kabul edilen kimseler bulunduğu için, burada imanlarından fayda görmeyecekleri bildirilenler, o günlerde kafir olarak ölenlerdir. Zira ölümle yüz yüze geldikten sonraki mecburi imanın makbul olmayacağı zaten başka ayet-i kerimelerde açıkça ifade edilmiştir.

  Secde 29 ayet.
  #36705314 :)
 3. 429.
  Ahkaf 5 :Allah'ı bırakıp, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri yardıma cağırandan daha sapığı kimdir. Yardıma cağırdıkları bundan habersizdir.
  #36705480 :)