1. 1.
    normalde uyum anlamına gelen ahenk sözcüğünün her daim güzelliğe ve istenilen durumlara yönelik olumlu bir anlamla kullanılması üzerine zaman zaman anlam kayması yaşayarak, güzellik manasında da kullanıldığı gözlenmektedir. bu bağlamda ele alırsak, gecenin ahengi, gecenin güzelliği anlamına gelmektedir.

    birincil anlamda ele alma konusunda ısrarcı olunursa, gecenin içerisinde uyumla var olan objeleri belirtmek için kullanılır.
    örnek: yıldızlar, yakamoz, sessizlik ve huzur, serinlik gecenin ahengine birer örnektir.
    1 ... eraslan5