1. 1.
    Düşündüren sorunsaldır.
    ... yahigewrovski