1. 1.
    Insanı ürkütür. Korkutur altina ettirir.
    ... genuine