1. 1.
    Hey gidi gençlik heeeyy..
    ... asi horoz
  2. 2.
    Kişinin beyin yerine ziki ile düşündüğünün kesin kanıtıdır.
    ... zenn lavian