1. 1.
    bir şeyleri anımsattığı ve hatırlattığından mütevellit olabilecek acı durum.
    ... jezabel