1. 1.
    insanı sinir eden internettir. ayrıca, gece gece gidip gelen elektrik ile aynı sinir etme özelliğine sahip internet gitmesi durumudur.
    ... nevilevile