1. 1.
    Ailesinin ya da kendi karnını doyurmak için bu yola başvuran hırsızdır.
    -1 ... crewua
  2. 2.
    Sabah sabah eve gelen hirsizdan daha cesaretsizdir.
    2 ... kuyruk yagi