1. 1.
    insanı rahatından eden çişdir.
    ... crewua