1. 1.
    son derece eğlenceli bir eylemdir.
    ... nevilevile