1. 1.
  gebelik durumunda bebekte tespit edilen rahatsızlıklar şayet anne karnında tedavi edilemiyorsa ve anneye de zarar vermeye başladıysa gebelik, heyet ve ailenin kararı ile sonlandırılıyor. yani bebek anne karnında öldürülüyor ve ameliyatla alınıyor.
  bebekleri anne karnında bir takım hastalıklara maruz kişilerin allah yardımcısı olsun. ancak gebeliği sonlandırmak cinayete girer. anneyi de psikolojik bir buhrana sokar.
  dinen tam bilmekle beraber mezheplerin içtihat devrinen sonra gelen fıkıhçıların önemli bir kısmı daha cenin halinde iken bile alınmasını caiz görmemişlerdi.

  görüşe göre;

  Tedavi veya hayat kurtarmak amacıyla kürtaj konusuna gelince, çocuk alınmadığı takdirde hem ananın hem de çocuğun (ceninin) ölmesine muhakkak nazarıyla bakılması halinde çocuğu alıp anayı kurtarmak caiz olur.
  ikisinden birini öldürerek diğerini yaşatmanın mümkün olması halinde ise ananın tercih edilmesi gerektiği fikri ağır basmakla beraber - bu durumda bile- ceninin imha edilmesinin cevazı sağlam bir delile değil, zaruret ictihadına dayanmaktadır.
  Ceninin kürtaj edilerek alınmaması veya bir başka şekilde imha edilmemesi halinde ananın veya doğacak çocuğun hasta, sakat, kusurlu, geri zekalı, kısa ömürlü olması gibi mazeretler meşru değildir; doğmuş sakat, hasta ve eksikli çocuklar nasıl öldürülemez ise ana rahmindeki cenîn de öyle öldürülemez; çünkü o da bir insandır. Ruhun üflenmemiş olması veya üflendikten hatta doğumdan sonra -ölüm sebebiyle- vücuttan ayrılarak geldiği yere geri gitmesi, ruhsuz cesede eşya muamelesi yapmak için yeterli sebep değildir. Ölüler bile ulu orta kesilip biçilmezken rahimdeki canlı cenini kesip biçmenin cevazına delîl bulunamaz.

  sonuçta bu konu çok hassas bir durum olduğu için hem dini hem de mevcut hukuksal yapıya göre bakmak lazım. bu tip bir durumla karılaşanlar ise mutlaka konunun dini yönünü derinlemesine bilen bir kişiden bilgi alması lazımdır.
  3 ... shawnshank
 2. 2.
  doğum yapmaktır.
  2 ... naapcez
 3. 3.
  istenmeyen ve doğumla sonuçlanmayacak bir gebelik ise kesinlikle bir hastahanede ve uzman hekimle yapılması gereken eylem.
  3 ... my love away
 4. 4.
  herkesin anne-baba olmaması gerektiği için doğru ve olması olaydır. domates yetiştirir gibi evlat yetiştirmelerindense, var olan süre içinde kürtaj olunması en doğrudur. çocuk ilerde "kahretsin böyle anne-babayı, böyle hayatı" demesindense hiç doğmasın daha iyi.
  1 ... oo may gat
 5. 5.
  bir anne için üzücü olabileceği gibi elzem de olabilecek eylemdir. orada burada metruk metruk yerlerde yapılmamalıdır, sonucu çok ciddi ve kötü şeyler doğurabilir.
  1 ... ddesdemona
 6. 6.
  kürtaj için kullanılan süslü isimdir.

  kürtaj be; götünün keyfi yüzünden oluşmuş bir canlının hayatına kıymak işte...
  ... ardilla
 7. 7.
  on haftaya kadar olan gebeliklerin sonlandırılması için tıbbi bir zorunluluk olması gerekmez bu tamamen kişinin istediğine bırakılmıştır ama bu süreyi geçen gebeliklerin sonlandırılması için mutlaka tıbbi bir zorunluluk olması gerekir.

  ancak Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması hâlinde *, yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebelik sona erdirilebilir.
  ... sensensen