1. 1.
    Elinde viskisi ve ropdesambiriyla klavye başında laikçilik oynayan bir laikin böbürlenme cümlesidir.
    4 ... venus bella